Waarom de 'Nordics' zo succesvol zijn

[Door Gerard Dielessen]

Wat zijn die Scandinaviërs toch heerlijk nuchter. Dat bleek weer eens tijdens een onderhoudende SxSW discussie Think like a (Nordic) Futurist. Al sinds 1975 kom ik bijna jaarlijks in Scandinavië. Vooral Noorwegen. Wat mij betreft verreweg het mooiste land van het rijtje Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en IJsland. Ik heb zelfs een wandelgids geschreven over Noorwegen: Het Land van de Zon in de Nacht. De overweldigende natuur, het buitenleven, de ruimte en het klimaat maken van de Scandinaviërs een bijzondere soort. 

Rustig, authentiek, bedachtzaam, vaak wat afhoudend, maar toch ook heel aardig. 

Onder leiding van de wederom in uitstekende vorm verkerende Amy Webb ging het niet zozeer over alle Noordse innovaties die ons wellicht te wachten staan, of hoe Nokia ooit de belangrijkste aanbieder was van mobiele telefoons. Nee, het ging vooral over de cultuur van deze landen in het Noord-Westelijke deel van Europa.

Vol ongeloof, met gevoel voor understatement, goed voorbereid en met humor interviewde Webb de drie Scandinaviërs in het panel over waarom de ‘Nordics’ op vele terreinen toch zo succesvol zijn. Dat bleek hem toch vooral in de culturele achtergrond te zitten. Al de genoemde landen blijken min of meer over hetzelfde DNA te beschikken. Zelf vind ik dat Finland het buitenbeentje is van de Noordse coalitie. Dat zal ook met de tal hebben te maken, die meer aan het Slavisch is vastgehaakt. 

Ik heb de belangrijkste cultuur eigenschappen voor de goede orde maar eens even op een rijtje gezet. Eigenschappen die ook maatgevend zijn voor de wijze waarop daar invulling wordt gegeven aan, zeg maar, het Noordse leiderschap:

 • Er wordt gewerkt op basis van een groot onderling vertrouwen. Dat is toch wel de belangrijkste eigenschap.

 • De organisaties zijn plat. 

 • Nuchter.

 • Samen. Op elkaar aangewezen.

 • Medewerkers werken met een grote eigen verantwoordelijkheid op basis van dat vertrouwen.

 • Dus ruimte voor eigen initiatief, innovaties.

 • Bureaucratie is niet gewenst en wordt zoveel mogelijk uitgebannen. Geen micromanagement.

 • Vrouwen, veel vrouwen op belangrijke posities. Ook in de top!

 • Iedereen betaalt ongeveer 50% belasting, maar daarvoor krijg je ook iets. Gratis onderwijs, goede gezondheidszorg, goede privé/werk balans, anderhalf jaar vrij na de geboorte van en kind en zo meer.

 • Hoog opleidingsniveau.

 • Goede salarissen. De CEO verdient nauwelijks meer dan een medewerker. De vergoedingen zijn bovendien transparant voor iedereen.

Stuk voor stuk eye openers voor al die Amerikanen in de zaal. Je voelde de verbazing. Mede dank zij Amy Webb uiteraard.

Mooi en ook leuk om tijdens SxSW een cultureel inzicht te krijgen vanuit een bepaald deel van de wereld.

Dat zou best meer mogen, zodat er ook vergelijkingen kunnen worden gemaakt. En kan worden vastgesteld in hoeverre de ene cultuur succesvoller is dan de andere en waarom. Misschien een idee voor SxSW23.